Klimatska promjena
Šta mogu uraditi

Nemamo još mnogo vremena!

Climate Crisis Portal

Globalne temperature naglo rastu kao rezultat ljudskih aktivnosti.

Ljudi širom svijeta već osjećaju posljedice, od intenzivnijih toplotnih talasa do porasta nivoa mora. Situacija će se vjerovatno pogoršati u narednim decenijama.

Nemamo još mnogo vremena!

Naučnici su otkrili da hitna akcija još uvijek može spriječiti najopasnije posljedice klimatskih promjena.

Naš projekat razvija " Portal o klimatskim pitanjima " na jednostavnom jeziku. Daje praktične prijedloge za pojedinačne mjere koje su hitno potrebne za ublažavanje klimatskih promjena. Planiramo sadržaj ne samo na njemačkom, slovenačkom, grčkom i engleskom jeziku, već i na turskom i bosanskom jeziku. To će nam omogućiti da dopremo do članova porodice koji manje govore jezik dotične zemlje. Posjetiocima ćemo jednostavnim jezikom pokazati šta klimatske promjene znače i šta svaki pojedinac može učiniti. Ove informacije će također biti dostupne na mobilnoj aplikaciji za pametne telefone i kao podcastovi za preuzimanje .

Rezultate ćemo distribuirati putem biltena, posebno migrantskim i izbjegličkim organizacijama, kao i građanima koji nemaju maternji jezik.

Na našoj e-platformi Portal o klimatskim pitanjima omogućit će izbor jezika ( engleski, njemački, grčki, bosanski, turski ) i pružiti važne informacije u jedinicama koje se odnose na sljedeće teme: