Εταίροι

Συντονιστής


Association Future Base Wein/4, Wolkersdorf, Αυστρία
https://www.fbw4.biwv.at
Επικοινωνία: info@fbw4.biwv.at

Εταίρος ανάπτυξης


GEA Institute for Psychosocial Counselling and Social Innovation, Σλοβενία
https://www.zavodgea.com
Επικοινωνία: office@eu-integra.eu

Εταίρος IT


CONNEXIONS information communication technologies for education and social impact, Ελλάδα
https://connexions.gr
Επικοινωνία: office@connexions.gr